Schone energie

Zonnepanen8

Zonnepanen2

Zonnepanen1

Met de voeten in de klei

Plubos Kabeltechniek BV had al een uitbreiding naar de agrarische industrie, en nu dan ook naar de zonneparken sector.

Zonneparken (velden voorzien van zonnepanelen) veelal op agrarische grond, zijn in opkomst in Nederland.

De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie, welke middels zonnepanelen, bekabeling en omvormers omgezet kan worden tot bruikbare stroom voor verschillende doeleinden binnen onze economie.

Plubos is benaderd door de opdrachtgever LV-Trading met de vraag of wij in samenwerking met een aantal andere uitvoerende partijen de stroomvoorzieningen kunnen en willen realiseren. Wij zijn hier uiteraard met volle overtuiging op ingesprongen en hebben een passende prijsopgave voor onze werkzaamheden ingediend.

Wij hebben deze prachtige uitdagende opdracht ontvangen en zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. Met de voeten in de klei zorgen wij samen met de overige partijen, dat dit zonnepark straks volop haar dienst gaat doen.

Plubos Kabeltechniek BV is trots op deze bijdrage voor een beter milieu met schone energie, waar wij en toekomstige generaties veel baat bij zullen hebben.

Zonnepanen5

Zonnepanen6

Zonnepanen4

Zonnepanen3

Zonnepanen9