Gegevensbeschermingsbeleid

Plubos Kabeltechniek hecht grote waarde aan privacy en ziet er dan ook te allen tijde op toe dat iedere verwerking van persoonsgegevens een legitiem doel heeft. Deze verwerking gaat nooit verder dan strikt noodzakelijk is. Ook worden de persoonsgegevens nooit gebruikt voor een ander doel dan van tevoren is aangegeven. Plubos zorgt ervoor dat de verwerking altijd rechtmatig gebeurt, op de verschillende manieren waarop dat nodig is, zoals met toestemming van de werknemer of sollicitant, of op grond van een wettelijke bepaling. Deze verplichtingen gelden niet alleen voor de gegevens van werknemers, maar ook voor die van derden, zoals klanten en leveranciers.