Grondwerk

Wat wij onder grondwerk verstaan is onder te verdelen in zes categorieën:

  • Grondtracés ontgraven en dichten
  • Bedekkingen verwijderen en herleggen
  • Mantelbuizen leggen en/of persen
  • HDPE-glasvezelbuizen leggen
  • Straatmeubilair plaatsen
  • Merkzegels/merkbanden coderen en stansen

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving per categorie. Zo kunt u bepalen wat voor uw bedrijf nodig is.

Zeggen de termen u niets en stelt u liever een open vraag? Neem dan vooral telefonisch contact met ons op: 0251-221788. Wij geven graag persoonlijk advies.

P1020561 P1000254 Glasvezel Grondwerk
P1010474 P1040727 prince15

Grondtracés ontgraven en dichten

Grondwerk is voor ons in de eerste plaats het ontgraven en dichten van grondtracés van ondergrondse infra. Veelal voor kabeltracés, maar het komt ook voor dat wij dit uitvoeren voor leidingwerk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gas- en waterleidingen, die vaak dieper worden gelegd dan de kabeltracés. Wij graven zowel machinaal als handmatig.

Dient er grond gezogen te worden? Dan hebben wij daar diverse onderaannemers voor in ons netwerk. Grond zuigen is een nieuwe techniek die de graafschade tot een minimum beperkt. Dit is vooral handig bij tracés waar veel bekabeling en leidingwerk ligt en waarbij het risico op schade normaal gesproken groot is.

Bedekkingen verwijderen en herleggen

Voordat de gewenste sleuf gegraven kan worden, moeten eerst diverse soorten bedekkingen verwijderd worden. Een aantal voorbeelden: humus (gras), straatklinkers, asfalt, opsluitbanden, tegels, lavaliet, grind, struikgewas. Wij verwijderen deze bedekkingen zorgvuldig. Indien gewenst herstellen we ze na het grondwerk ook weer netjes naar de oorspronkelijke staat.

Mantelbuizen leggen en/of persen

Voor weg- en/of spoorkruisingen leggen wij diverse soorten mantelbuizen, zowel van kunststof als van staal.

Hoe gaat dat in z’n werk?

De stalen mantelbuizen worden meestal geperst middels een persraket in combinatie met een grote compressor. Aan beide zijden van een asfaltweg of spoorlijnen wordt een pers- en ontvangstkuip gegraven. De stalen mantelbuis wordt hier vervolgens onderdoor geperst.

Vaak worden extra (lege) mantelbuizen aangebracht om te voorkomen dat in toekomstige situaties nogmaals de gehele weg of spoorlijn voor verkeer moet worden afgesloten. Er kan dan met nieuwe kabels gebruik worden gemaakt van de reservebuizen.

Ook wordt er steeds meer gewerkt met gestuurde boringen. Vooral wanneer de te overbruggen afstand wat langer is. Of als er bijvoorbeeld één of meerdere kabels moeten worden aangebracht onder een sloot, kanaal of vaart. Dit is een specialistische operatie waarvoor wij de juiste onderaannemers hebben geselecteerd.

HDPE-glasvezelbuizen leggen

Voor het alsmaar groeiende glasvezelnetwerk in Nederland – zowel in de openbare infra als in de industriële glasvezelnetwerken – leggen wij HDPE-glasvezelbuizen aan. Ook blazen wij de benodigde glasvezelkabels voor u in.

Wij kunnen het glasvezelnetwerk volledig voor u aanleggen. Misschien doet u het afmonteren en in bedrijf stellen van uw netwerk liever zelf, maar mocht u ook daarbij hulp nodig hebben – geen probleem. Wij hebben hiervoor geschikte specialisten in ons netwerk.

Straatmeubilair plaatsen

Een infranetwerk is niets zonder de eindverbruikers, oftewel het straatmeubilair. Denk hierbij aan lichtmasten, cameramasten, spoorseinen, diverse soorten bebording (met of zonder verlichting), etc. Wij plaatsen dit meubilair en voorzien het uiteraard van bekabeling.

Merkzegels/merkbanden coderen en stansen

Waar ze in het buitenland hun infranetwerken vaak bovengronds aanbrengen, doen wij dat in Nederland ondergronds – netjes weggewerkt en buiten het bereik van ongenodigde gasten met dubieuze bedoelingen.

Maar dit ondergrondse netwerk moet wel inzichtelijk blijven. Dat gebeurt door de kabels unieke coderingen mee te geven. Deze coderingen worden om de 3 tot 5 meter op de kabel aangebracht. Als er dan in de toekomst nog eens gegraven moet worden op een locatie waar de kabels liggen, dan zijn deze kabels makkelijk te identificeren.

Wij leveren deze merkzegels en brengen ze op de te leggen kabels aan. Ook voorzien wij de zegels (stansen) van een door u of uw engineeringsafdeling aangeleverde codering.

Neem contact met ons op over grondwerk

Bent u overtuigd door het bovenstaande of heeft u juist nog een paar kritische vragen? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 0251-221788. Mailen kan uiteraard ook: velsen@plubos.nl.