Missie

Plubos Kabeltechniek B.V. beoogt een nationaal opererende onderneming te zijn op het gebied van infrastructurele en elektrotechnische aanneming, waarbij zij streeft naar optimale flexibiliteit en continue verbetering in dienstverlening. De organisatie denkt hierbij altijd mee over de bedrijfseconomisch meest aantrekkelijke oplossing voor haar opdrachtgevers. De bedrijfsvoering van Plubos Kabeltachniek B.V. heeft veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers hoog in het vaandel staan, waarbij de geldende maatschappelijke wetten en voorschriften worden gerespecteerd. Hierbij streeft zij naar continue verbetering van veiligheid en milieuprestaties.